Bara 2 dagar kvar! Upp till 20% rabatt på utvalda produkter | Se kampanjen >

Varför kan jag inte installera min Somfy One?

Börja med att säkerställa att enheten får ström och att strömkabeln är ordentligt intryckt på baksidan till din Somfy One. Får enheten ström ska luckan på framsidan öppnas och en liten diod på framsidan börja lysa. Starta eventuellt om din Somfy One med den medföljande silverfärgade nålen. Håll inne i 10 sekunder och släpp sedan, lyssna efter en ljudsignal och följ sedan instruktionerna. Dubbelkolla också att ditt nätverk ligger på 2,4 GHz och att wifi-mottagningen är bra där enheten placerats.


Varför kan jag inte installera min Somfy Security Camera?

Säkerställ att enheten får ström och att strömkabeln tryckts in ordentligt baktill. Starta om kameran med den medföljande silverfärgade nålen. Håll inne denna i ca 12 sekunder och släpp när du hör en ljudsignal. Dubbelkolla så att du inte försöker ansluta enheten till ett wifi-nätverk på 5.0 GHz-bandet. Kolla även så att tecknen "+" och "&" inte används i lösenordet för ditt nätverk. Testa även wifi-mottagningen där du tänkt placera säkerhetskameran.


Varför har jag svårt att installera min "Link"?

Börja med att tvångsavsluta Somfy Protect-appen i din mobiltelefon. Om du använder en Android-telefon, version 6.0 eller högre måste du tillåta tjänsten "Plats" i telefonen. Säkerställ att din "Link" är ordentligt inkopplad i vägguttaget. Din "Link" ska stängas/slockna av för att visa att den är i installationsläge. Välj en plats där wifi-mottagningen är optimal i förhållande till din router och de övriga komponenterna i ditt Somfy Home Alarm. Säkerställ att du inte försöker ansluta till ett 5.0 GHz-nätverk samt att tecknen "+" eller "&" inte finns med i lösenordet till ditt nätverk.


Vad kan jag göra om jag inte kan installera min IntelliTAG?

Börja med att dubbelkolla att den inte redan är länkad till din huvudenhet (Somfy One, Somfy One+ eller Link). Testa sedan att den är inom räckhåll för huvudenheten. Detta kan testas genom att du adderar den när du håller IntelliTAGen bredvid enheten den ska länkas till. Gå till "Settings" i appen, välj därefter "My devices" och klicka på "Add a device" och följ anvisningarna. Kolla också att den lilla plastremsan vid batteriet tagits bort. Om inget av detta fungerar, testa med ett helt nytt batteri.


Vad kan jag göra vid problem med installation av min inomhussiren?

Dubbelkolla att din inomhussiren i Somfy Home Alarm inte redan är parad med din "Link". Säkerställ detta genom att kolla i Somfy Protect-appen under anslutna enheter. Kolla också att enheten är inom räckhåll från din "Link" samt att plastremsan vid batterierna är borttagen. Testa eventuellt med att sätta i helt nya batterier. Du kan ansluta din inomhussiren när du befinner dig bredvid "Linken" och när allt är färdigt, ställ ut inomhussirenen på tänkt placering och använd "Test mode" från appen för att se att allt fungerar som det ska.


Vad ska jag göra om jag har problem att installera en Key Fob?

Kolla först så att din Somfy Key Fob inte redan är ansluten till ditt system, detta görs i appen under "My devices". Dubbelkolla sedan att din Key Fob är inom räckhåll från enheten du försöker ansluta till. Du kan para enheten med din Key Fob på nära håll och sedan testa på avstånd. Testa eventuellt med ett nytt batteri.


Varför kan jag inte länka min rörelsesensor?

Vid problem med installation av en Somfy Protect Motion Sensor testa följande åtgärder först; att plastremsan för batteriet är borttagen, att batteriet är korrekt installerat och att det fungerar. Kolla även att enheten återanslutits korrekt samt att du är inom räckhåll för enheten du försöker ansluta till.


Varför visar min Somfy One/One+ en grå bild i appen?

Testa först att öppna och stänga luckan via appen. Om detta inte fungerar, starta om enheten via appen. Väl inne på enheten syns en "On/Off"-symbol i övre högra hörnet, tryck på denna och välj "Reboot". Syns inte denna symbol innebär det att enheten är frånkopplad och du får då göra en hård omstart av enheten. Använd den medföljande silverfärgade nålen för att starta om enheten. Tryck in denna i en halv sekund och därefter ska den blå lampan blinka på enhetens framsida. Dra eventuellt ur strömkabeln och koppla in denna igen. Om bilden fortfarande är grå, säkerställ att enheten är inom räckvidd för ditt wifi-nätverk.


Vad ska jag göra om en IntelliTAG misslyckas att detektera en öppning?

Om en IntelliTAG misslyckas med att detektera en öppning av dörr, fönster eller port kan den behöva omkalibreras. Gå till "System", sedan "My devices" i din app och välj därefter den IntelliTAG som har problem. Installera om denna enligt instruktionerna. Om detta fortfarande inte fungerar kan du behöva flytta din IntelliTAG till en annan plats på dörren, fönstret eller porten - använd den extra medföljande klisterremsan i paketet.


Vad ska jag göra om en IntelliTAG falsklarmar?

Du kan behöva justera känsligheten på din IntelliTAG. Detta görs i appen på vald enhet, testa med olika nivåer och se om det blir stabilare. Om din IntelliTAG registrerade en öppning som inte inträffade måste den kalibreras om. Gör en ominstallation av den berörda enheten. Skulle din IntelliTAG reagera utan ett påvisat inbrottsförsök så behöver du kanske sänka känsligheten på den för att minska falsklarmen.


Varför upptäcker inte enheten rörelse?

Om en Somfy One, Somfy One+, Somfy Security Camera eller rörelsesensor inte upptäcker rörelse kan detta bero på att den är utanför räckvidd för sensorns detekteringsläge. Det kan också bero på att sensorn skyms av något. Rörelsesensorn når ca 5 meter vid fri sikt, säkerställ att avståndet inte är längre. Du kan också behöva göra inställningar av enheten i appen.


Hur ändrar jag wifi-nätverk på säkerhetskameran?

Detta kan behövas om du flyttar eller ändrar nätverksinställningar. Steg ett är att säkerställa att din telefon är uppkopplad mot nätverket, gå därefter till "My devices" i "Settings"-menyn i Somfy Protect-appen. Välj kameran och navigera till "Change WiFi network" och följ anvisningarna. Därefter ska kameran fungera på det nya nätverket.


Hur fungerar det med inspelat material från kamerorna?

Som standard spelar Somfy One/One+ och Security Camera in när det händer något i hemmet så att du kan gå tillbaka och se vad som hänt vid en viss tidpunkt. I det kostnadsfria basabonnemanget kan du se ett fritt antal 30 sekunders filmklipp från det att kameran registrerat en händelse/aktivitet. Detta filmklipp kan du se hur många gånger som helst för de senaste 7 dagarna samt ladda ner på din smartphone.

Har du ett Silverabonnemang kan du se allt från det senaste dygnet om kameran varit aktiv och säkerhetsluckan varit öppen. Det är då också möjligt att ladda ner längre filmsekvenser från när som helst under dessa 7 dagar. Filmsekvenserna laddas ner på din smartphone från appen. Silverabonnemang tecknas direkt från appen och kostar 49.99 kr i månaden. Detta kan tecknas när du vill, t ex inför en semesterresa samt avslutas när som helst.

Du kan alltid strömma live från din kamera och ta bilder med kamerafunktionen i appen utan kostnad (eventuell kostnad för datatrafik kan tillkomma). Det som filmas lagras i molnet hos Somfy på säkra servrar för din trygghet.


Varför fungerar inte den automatiska avlarmningen?

Kontrollera att din Key Fob är korrekt installerad i ditt system, säkerställ att den är med i listan över dina anslutna enheter. Dubbelkolla så att användaren av Key Foben är aktiv, d v s bilden på användaren är klar och inte gråtonad. Se även över placeringen av din centralenhet så att denna är relativt nära entrén samt att enheten får bra signal i nätverket samt med övriga enheter. Testa sedan med att gå igenom ytterdörren och att denna har en monterad och fungerande IntelliTAG som är kopplad till ytterdörren. OBS! För att kunna testa funktionen så måste du ha varit borta minst 2 minuter, alltså din Key Fob måste vara utanför enhetens räckvidd i minst 2 minuter.


Varför visar displayen felaktigt att användare är hemma eller borta?

Följande förklaringar finns till detta beteende;
1. Funktionen är inaktiverad för användaren, korrigeras under "Settings" och "Privacy".
2. Centralenheten är för långt från ytterdörren, denna känner då bara av att någon kommit in tack vare IntelliTAGen och inte via Key Foben.
3. Användaren har anlänt till hemmet via en annan ingång och är inte tillräckligt nära centralenheten vilket innebär att din Somfy Key Fob inte känt igen närvaron.
4. Efter att användaren kom nära centralenheten har man förflyttat sig bort mot t ex baksidan av huset varför Key Foben fortfarande syns som frånvarande.
5. Centralenheten har blivit bortkopplad och kan inte uppdateras.
Testa med att starta om appen eller logga ut och sedan logga in i appen igen.


Vad händer vid strömavbrott?

Om strömmen försvinner meddelas ägaren av hemlarmet via e-post eller notis inom 10 minuter (beroende på hur allt konfigurerats). Därefter säkerställer det inbyggda batteriet att enheten fortsätter att fungera så att ditt hem skyddas och att kommunikationen med dina inkopplade enheter fortsätter.

Batteritid:
1. Link: 4 timmar
2. Somfy One+: 6 timmar
3. Somfy Security Camera: 1 timme
4. Somfy One: Har inget inbyggt batteri.

När strömmen återkommer meddelas du om detta via e-post.


Hur fungerar larmet vid intrång?

Vid ett registrerat intrångsförsök via en IntelliTAG eller vid upptäckt av rörelse av sensorerna kommunicerar dessa omedelbart med centralenheten (Somfy One/Somfy One+ eller Somfy Protect Home Alarm) för att varna:
1. Inomhussirenen eller utomhussirenen kommer omedelbart att ljuda för att skrämma iväg inkräktaren.
2. Du meddelas omgående via textmeddelande, notiser och/eller e-postmeddelande (upp till 4 mottagare) att försök till intrång skett.
3. Om du är uppkopplad mot eller eller flera Somfy Protect IP-kameror kommer dessa omgående att spara bilder. Du kan komma åt dessa externt via din uppkopplade smartphone eller Internet-nätverk (du kan se och spara ner bilder samt filmklipp när som helst).

Funktionaliteten är densamma för både rörelsesensor som för detekteringsfunktionen i IP-kameran. Du kan konfigurera allt detta och typ av notifiering för varje sensor.


Vad är problemet om min enhet är onåbar regelbundet?

Om din Somfy One eller Somfy One+ ofta står som "onåbar" i appen så kan det bero på följande orsaker:
1. Din smartphones uppkoppling via 3G eller 4G-nätet kan vara för dålig för videoströmning.
2. Nätverksuppkopplingen kan vara instabil och tappar kontakten med Internet ofta.
3. Wifi-täckningen i ditt hem kan vara mindre bra där din enhet är placerad.
4. Din hastighet på Internetuppkopplingen kan vara för låg.
5. Den kanal din wifi-täckning ligger på kan vara i konflikt med andra enheter.

Försök att testa och åtgärda problemen ovan för att se om detta leder till en stabil kontakt med enheten.


Finns det någon månadskostnad för Somfy Protect larmen?

Nej, de olika larmlösningarna från Somfy Protect är abonnemangsfria vilket gör att du snabbt tjänar in din investering på larmet. Dessutom äger du larmet och kan ta detta med dig vid en eventuell flytt. Ett abonnemangsfritt larm ger dig kontroll på egen hand och det är du som har koll på din bostad. För kamerorna finns det olika lösningar som mot en mindre kostnad ger dig längre lagring av det inspelade materialet.


Är Somfy Protect kompatibelt med andra produkter?

Ja, faktiskt och med en Somfy One, Somfy One+, Somfy Security Camera och Somfy Home Alarm finns kompatibilitet med följande produkter och lösningar:
1. Amazon Alexa
2. Google Assistent
3. Apple HomeKit (Indoor Camera)
4. IFTTT
5. Works with Nest
6. TaHoma (gäller kamerorna)
7. Myfox
Tack vare detta stöd blir produkterna än mer användbara och du kan få ut mer av dessa baserat på dina egna behov.


Behövs det en montör för att installera larmen från Somfy Protect?

Nej, alla produkterna från Somfy Protect sortimentet installeras enkelt på egen hand. Det är trådlösa produkter som alla installeras enkelt via appen Somfy Protect. För kamerorna behövs endast en strömkabel som kopplas till ett vanligt uttag. Har du ett Somfy Home Alarm är det endast din "Link" som ansluts till ett vanliga uttag, denna kommunicerar sedan trådlöst med övriga enheter.


Kan jag ta med mig Somfy Protect larmet om jag flyttar?

Ja, det kan du göra! Somfy Protect är en larmlösning som du äger fullt ut och produkterna är enkla att montera ner och ta med dig om du skulle flytta eller möblera om.


Är Somfy Protect kopplat till en larmcentral?

Nej, tanken med Somfy Protect är att du själv har kontroll på ditt hem. Du kan bjuda in familjemedlemmar i appen men också skapa ett litet community med dina grannar så att om något händer kan även de få en notis om att något är på gång. De kan då komma i kontakt med dig eller vice versa för att se om något misstänkt sker i eller vid din bostad. Du kan då agera genom att prata med en inkräktare, ringa polisen eller vidta andra åtgärder.


Vad krävs för att använda Somfy Protects olika larmlösningar?

För att använda någon av de olika lösningarna från Somfy Protect krävs en internetuppkoppling och trådlöst internet i hemmet. Väljer du en lösning med någon av kamerorna Somfy One/One+ eller Security Camera rekommenderar vi en fast uppkoppling t ex fiber eller ADSL för bästa kvalitet.

Har du mobilt bredband vänligen tänk på att bildöverföring från kamerorna kan förbruka din datamängd snabbare. Säkerställ också att mobiltäckningen är bra där du tänkt placera larmet för att få så stabil drift som möjligt.

Har du begränsat med datatrafik rekommenderar vi Somfy Protect Home Alarm som inte har någon kamera och fungerar med vanlig wifi-uppkoppling.


Behöver några portar vara öppna i mitt nätverk och/eller router för att enheterna ska fungera?

För att din Somfy One/One+/Somfy Security Camera/Somfy Link ska fungera så krävs det att vissa portar på din router är öppna. I de flesta nätverk och routrar så är dessa portar redan öppna men i vissa fall så kan de behöva öppnas på egen hand eller med hjälp av din internetleverantör.
Portarna som används av Somfy Protect är följande:
8883/8884 TCP
80 TCP
8080 TCP
443 TCP
1935 TCP
53 UDP/TCP
123 UDP
1883/1884 TCP
Om du behöver hjälp med att öppna portar på din router så hjälper oftast din internetleverantör dig med detta.
I de fall som en egenköpt router används så får man göra inställningarna på egen hand i sin router, bra guider för detta kan du hitta på länken nedan.

Portforward


Hur många enheter kan jag installera i mitt hemlarm?

Antal enheter som du kan installera beror på vad du använder som hubb för ditt hemlarm.

Somfy Home Alarm
• Indoor Camera: max 4 st
• Somfy One: max 4 st
• Key Fob: max 50 st
• Rörelsesensor: max 50 st
• Inomhussiren: max 2 st
• Utomhussiren: max 2 st
• IntelliTAG: max 50 st
• Brandvarnare: max 10 st

Somfy One/One+
• Indoor Camera: max 4 st
• Somfy One: max 4 st
• Key Fob: max 50 st
• Rörelsesensor: max 50 st
• Inomhussiren: max 4 st
• Utomhussiren: max 4 st
• IntelliTAG: max 50 st
• Brandvarnare: max 10 st


Har du andra frågor om Somfy Protect som inte besvaras här?

Besök gärna den officiella support-sidan för Somfy Protect. Här kan du finna svar på fler frågor som vi inte tagit upp här ovan.

Somfy Protect Support

OBS! Sidan är på engelska.

Du kan också skicka e-post till info@shop.somfy.se eller ringa oss på 040-16 59 20.

Laddar...