Integritetspolicy

Somfys officiella webbutik, shop.somfy.se registrerar personuppgifter som lämnas av dig i samband med köp av produkter via hemsidan. Även anonym information, t ex visade sidor eller sökfrågor sparas då denna information hjälper oss att förstå dina önskemål. Vi använder också cookies, som är en textfil med uppgift att underlätta din användning av webbplatsen men också för att vi ska kunna erbjuda en så bra upplevelse som möjligt.

Somfy B.V., Diamantlaan 6, 2132 WV Hoofddorp, Nederländerna är personuppgiftsansvarig i enlighet med personuppgiftslagen (PUL SFS 1998:204). Denna lag bygger på EU-direktiv från 1995 och avser att öka skyddet för privatpersoners personliga integritet med hänsyn till det ökade antalet register och sammanställningar som lagras elektroniskt. Med angiven information om denna sekretesspolicy beskrivs vår hantering och användning av personuppgifter som insamlats via hemsidan.

Personuppgifter är all information som kan hänföras till din person såsom t ex namn, adress, e-post, telefonnummer m m. shop.somfy.se kan samla in personuppgifter om dig från formulär som du fyller i på hemsidan, brev, uppgifter om transaktioner som du gör på hemsidan, dina fullföljda beställningar och från information om dina besök på hemsidan

Genom att du använder hemsidan accepterar du vår policy om skydd av personuppgifter.


Information som Somfys officiella webbutik, shop.somfy.se kräver

1. Allmänna villkor

a. shop.somfy.se informerar dig om huruvida de svar shop.somfy.se behöver är frivilliga eller obligatoriska när shop.somfy.se samlar in personuppgifter.
b. Vägran att ge den information som är obligatorisk resulterar i att du inte kan fullfölja din beställning/förfrågan. shop.somfy.se kommer från fall till fall att informera dig om eventuella andra konsekvenser av att du inte fyller i begärda uppgifter.
c. shop.somfy.se använder den information som samlas in för att:
- bättre förstå dina behov och rikta information till dig,
- uppvisa produkter och tjänster på shop.somfy.se
- upprätta en förbindelse/kommunikation med dig,
- identifiera och hjälpa dig bättre i framtiden,
- utföra shop.somfy.se's skyldigheter som följer av de avtal som ingåtts, samt
- meddela dig om ändringar i tjänsterna på shop.somfy.se
d. Insamlad information kan lämnas ut till:
- Somfy B.V., d v s Somfys holdingbolag, dotterbolag och systerbolag,
- shop.somfy.se's avtalspartners, i syfte att fullgöra skyldigheter, genomföra marknadsanalyser och organisera marknadsåtgärder,
- domstolar och myndigheter, om det krävs enligt lag eller beslut från myndighet,
- domstol, i syfte att väcka eller föra en rättslig talan, eller
- myndigheter, i syfte att förhindra bedrägerier eller annan olaglig verksamhet.

I händelse av att shop.somfy.se eller en del därav säljs, eller att någon del av shop.somfy.se läggs över på annat företag (outsourcing), kan dina personuppgifter lämnas vidare som en del av denna försäljning/outsourcing.

2. Dina rättigheter

a. Om du vill att shop.somfy.se avregistrerar dina personuppgifter eller om du vill förhindra spridning eller försäljning till tredje part skickar du bara ett e-postmeddelande till info@shop.somfy.se
b. shop.somfy.se kan komma att skicka kommersiella erbjudanden/reklam till dig om du går med på att vi gör det genom att kryssa i rutan där detta anges. Förfrågan ger dig möjlighet att kontrollera och begränsa våra kontakt med dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationer på nyhetsbrev.
c. shop.somfy.se kan komma att överföra dina personuppgifter till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Observera att vissa av dessa länder kanske inte kan ge ett skydd som bedöms som tillräckligt enligt europeisk standard. Genom att lämna dina personuppgifter samtycker du till denna överföring, lagring och bearbetning. Du kan neka oss denna insamling genom att inte kryssa i rutan för detta.
d. Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter om dig som vi samlar in för att komplettera, korrigera eller radera. I sådant fall skickar du meddelande via e-post till info@shop.somfy.se eller ett brev till Communication Department.


Automatisk insamling med cookies

1. Insyn
Vad är en cookie?
En cookie är en textfil som en webbsida placerar på din hårddisk och utgör i första hand ditt identifieringskort.

Varför använder vi cookies?
shop.somfy.se använder cookies när du besöker hemsidan i syfte att förbättra denna och för att leverera en bättre och mer personlig service. Cookies används bl a till att identifiera dig för framtida inloggningar, så att du slipper registrera dig varje gång du går in på hemsidan och för att förse dig med ny information.

Konsekvenser av att inte tillåta användning av cookies
Följden av att inte acceptera användningen av cookies blir att du inte kan använda vissa funktioner på hemsidan.2. Dina önskemål om användning av cookies
Du kan ställa in din webbläsare så att den accepterar alla cookies eller varnar dig om dessa används, och då kan du välja om du vill acceptera cookies eller inte. Genom att använda hjälpfunktionen i verktygsfältet på webbläsaren kan du oftast ändra inställningarna på din dator till att exempelvis meddela dig om mottagandet av cookies och att neka till dem. shop.somfy.se kommer att lagra cookies på din dator om du inte anpassat webbläsarens inställningar till att inte tillåta cookies.


Generella regler för insamlade personuppgifter

1. Varaktighet för lagring av personuppgifter
shop.somfy.se lagrar information om din beställning i tre (3) år från leveransdatum.

2. Skydd för insamlade personuppgifter:
Skyddet av dina personuppgifter som vi samlat in är av yttersta vikt för shop.somfy.se. Företaget har genom vissa säkerhetsåtgärder sett till att dina personuppgifter är skyddade i så stor utsträckning som möjligt, bl a genom att begränsa antalet människor som har fysisk tillgång till våra databasservrar och genom att införa elektroniska säkerhetssystem och lösenordskrav som skyddar mot otillåten tillgång till och användning av personuppgifterna. De av våra medarbetare som har tillgång till personuppgifter är skyldiga att iaktta strikt sekretess.

3. Länkar till andra hemsidor:
Även om shop.somfy.se ger dig möjlighet att ansluta till andra hemsidor via hypertextlänkar är shop.somfy.se inte ansvarigt för de sekretessrutiner som gäller för länkade hemsidor. Du rekommenderas således att själv kontrollera tillämpliga sekretessrutiner innan du lämnar några personuppgifter på andra hemsidor.