Min varukorg
  • Information angående COVID-19, för allas skull vänligen prioritera säkerheten. Vi fortsätter arbeta med att ha våra produkter tillgängliga för dig.

Works with Somfy

Works with Somfy förbättrar dina produkter

Vid den stora elektronikmässan CES i Las Vegas tidigare i år meddelade Somfy att man hade för avsikt att släppa sina API fria. Detta presenterades under devisen "So Open with Somfy" och tanken var att släppa sina API:er i olika omgångar med start under sommaren 2018. Anledningen till detta beslut var att man vill göra det möjligt för personer och företag som är intresserade av att integrera mot Somfy. Ett API* möjliggör kommunikation och integration med våra produkter och lösningar.

So Open with Somfy

So Open with Somfy

Inom smarta hem finns idag en uppsjö av tillverkare och leverantörer men långt från alla möjliggör en interaktion eller koppling mellan produkterna för det smarta hemmet.

Här hoppas Somfy kunna underlätta då det nu är möjligt för andra företag att implementera stöd för de motorer som automatiserar hundratusentals solskydd världen över. En integration mot våra produkter kan, när det gäller solskydd, leda till minskade energikostnader samt bättre komfort i hemmet.

Sedan ett år tillbaka är Somfy TaHoma kompatibel med Amazon Alexa, Sonos samt IFTTT. Detta är, enligt Somfy, ett steg i rätt riktning som underlättar för konsumenterna genom ökade möjligheter för individuella anpassningar.

 

 

Somfy API

I samband med detta har Somfy även lanserat en utvecklarportal där intresserade kan registrera sig och få mer information. Nu finns följande API tillgängliga för dig som utvecklare:

  • Rullgardiner
  • Kameror
  • Connexoon
  • TaHoma
  • Rulljalusier
  • Connected Thermostat (säljs ej i Sverige)

Works with Somfy

För att informera om att produkterna är kompatibla med Somfy har en ny logotyp tagits fram, "Works with Somfy". Denna kan användas för att visa konsumenten att produkt, app eller tjänst fungerar med Somfys lösningar för smarta hem. Detta är en trend vi ser bland många av de andra stora företagen och säkerställer då att det finns funktionalitet mellan produkterna. Enkelt och tydligt för användarna!

> För dig som är intresserad finns här länken till Somfys utvecklarportal där mer information finns att tillgå.

*API: Application Programming Interface. Ett API är en uppsättning funktioner som underlättar tillgång till mjukvarutjänster via ett programmeringsspråk.